پاسخ گویی به شکایات مراجعانفرم شکایات و انتقادات

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

حدیث: هرکس صبح برخیزد و سعی در رفع مشکلات مسلمانان نکند، مسلمان نیست. (پیامبر اعظم (ص)) 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶

فرم بازرسی و پاسخ گویی به شکایات مراجعان

مشخصات فردی :
*
*
*
*
*
موضوع درخواست ( شکایت یا انتقاد) خود را در قسمت زیر مطرح نمایید.
علت مراجعه؟
نام و نام خانوادگی و سمت مراجعه شونده؟
*
*
*

* = ضروری

با تشکر از این که درخواست خود را با ما مطرح نمودید

مراجعین ارجمند:

پس از ثبت درخواست،خواهشمند است کد پیگیری مربوطه را تا پایان مراحل رسیدگی و اخذ نتیجه ، نزد خود نگهدارید.

براساس ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حداکثر زمان رسیدگی و پاسخ گویی به شکایات مطرح شده از تاریخ دریافت، یک ماه می باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶