شفاف‌سازیاسناد شفاف سازی

برنامه های توسعه، برنامه راهبری، اهداف بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی آن ها به تفکیک فصول هزینه ای و گزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها

کلیه معاملات (خرید، فروش، مناقصه، مزایده و ...) حد نصاب متوسط و کلان (بالاتر از حد نصاب خرد) به همراه متن قرارداد

فهرست و فرآیند برخورداری کلیه‌ی حمایت‌ها، یارانه‌ها، کمک‌ها و خریدهای حمایتی محصولات

نوع و میزان حمایت از رویدادهایی که نهادها و موسسات مشمول حامی برگزاری هستند

گزارش مالی و بیلان عملکردی رویدادهایی که واحدهای مشمول حامی برگزاری هستند

گزارش حسابرسی موسسات مشمول

نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

ساختار سازمانی، اطلاعات مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیند مربوط به استخدام، تخصیص پست و ارتقاء و اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی

ساختار و نحوه انتخاب اعضا و تصمیمات کلیه‌ی شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تصمیم‌گیری در واحدهای مشمول

کلیه مجوزهای صادره، خدمات یا هر سندی که واجد اعتبار برای ذینفع در مرجع صلاحیت‌دار باشد

کلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی (اعم از بخشنامه‏‌ها، مصوبات شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و ...)

فهرست آثار ادبی و هنری ثبت شده بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفانو هنرمندان مصوب سال 1347

نظریه‌های حقوقی صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح

آمار و اطلاعات بخش فرهنگ کشور (اطلاعات پایه حوزه‌ی فرهنگ، هنر و رسانه)

شفاف سازی