پژوهشفراخوان

اولویت‌های پژوهشی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستا ن سال1396

 

1-بررسی نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در هشت سال دفاع مقدس

2-بررسی نقش رسانه ها ی جمعی و اجتماعی در آموزش حقوق شهروندی .

3-شبکه های اجتماعی و تاثیر آن در تحولات فرهنگی آینده  استان خوزستان

4-آسیب شناسی تعدد مراکز تصمیم گیری فرهنگی و تاثیر آن در استان

5-تاثیر فضای مجازی بر تغییر سبک زندگی خانواده

6-تحلیل وضعیت  اخلاق عمومی مردم استان خوزستان

7-بررسی جریان های انحرافی مذهبی در مناطق  محروم و حاشیه نشین استان

8- راهکار های گسترش خلق ادبیات آیینی با استفاده از ظرفیت گویش های محلی

 

آدرس: امانیه خیابان فلسطین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان- دفتر پژوهش -  تلفن ٣٣٣٣٢٣٩٤

 ایمیل: pajohesh.khz@farhangmail.ir  

 

  

 

فرمهای پژوهشفرمهای پژوهش