• فراخـوان پژوهش1393

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

 فرهنگ

1- بررسی وضعیت فرهنگی استان (آسیب ها و فرصت ها)

2- تهیه بانک اطلاعات شخصیت های علمی، فرهنگی ، هنری  سیاسی ومذهبی استان

3- بررسی فرهنگ و اخلاق کار در استان

4- بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی مرزنشینان استان

5- مستند سازی و آرشیو تاریخ  و ادبیات محلی استان

 

هنر

1- بررسی وضعیت هنر ، معماری و طراحی صنعتی در استان

( گذشته، حال و ترسیم چشم انداز آینده)

2- هنر و رسانه در استان خوزستان

3-میزان بهره مندی جامعه از سرمایه های فرهنگی وهنری

4- بررسی وضعیت اقتصاد هنر در استان خوزستان

5- آموزش هنر در استان خوزستان

6-تاثیر قومیت و زیست بوم در هنرهای محلی استان خوزستان

 

ارتباطات

1- تحلیل محتوا مطبوعات محلی استان

2 - بررسی اثرات مصرف کالاهای فرهنگی هنری

( آسیب ها و فرصت ها)

3-  بررسی گرایش مردم به برنامه های شبکه های ماهواره ای

 4-  چگونگی استفاده از رسانه های نوین در عرصه تبلیغات دینی

 

زن و خانواده

1-0بررسی شیوه های توانمند سازی خانواده و نقش اجتماعی آن

2-بررسی وضعیت اشتغال زنان در استان

3- بررسی وضعیت حجاب، عفاف و پوشش در استان

 

قوم و قومیت

1- شناسایی عوامل تقویت هم گرایی قومی و ارتباط آن با فرهنگ ملی

2- شناسایی عوامل تقویت هویت ملی

3- بررسی تعاملات فرهنگی بین اقوام خوزستان

 

اقتصاد فرهنگ

1-ارزیابی عملکرد اقتصادی بخش غیر دولتی در مشارکت فرهنگی

2- بررسی تصدی گری در فعالیت های فرهنگی هنری استان

3-ریشه های فرهنگی معضلات اقتصادی در استان

4- بررسی رابطه اقتصاد با فرهنگ

 

جامعه

1-آسیب شناسی فرهنگ عمومی و فرهنگ روزمره مردم

2- بررسی سرمایه اجتماعی در استان

( اعتماد، همبستگی و مشارکت مردم)

3- فرهنگ شهروندی

4-تفکر وجامعه

 

دین و اعتقادات

1- بررسی جریان های انحرافی مذهبی در استان( وهابیت و...)

2-راهکار های گسترش معنویت مردم استان

( تعمیق باورها و اعتقادات دینی)

3-بررسی وضعیت اقلیت های دینی استان

4- دین ، فرهنگ و هنر در استان

5- کارکرد های فرهنگی، هنری و اجتماعی نهادهای مذهبی استان خوزستان


 جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09161137346 سرکارخانم قاضی تماس حاصل نمایید.

آدرس: امانیه خیابان فلسطین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان- دفتر پژوهش -  تلفن 33332394

 ایمیل: farhangershad@ymail.com

 

فرمهای پژوهشفرمهای پژوهش