کارکنانبازنشستگان

ابلاغ بازنشستگی

جناب آقای عبدالمجید طرفی

کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

 

با سلام

نظر به این‌که با سنوات خدمت بیش از سی سال شرایط لازم برای بازنشستگی احراز نموده و این امر مورد موافقت قرار گرفته است، لذا با استناد ماده‌ی 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب ایت ابلاغ، از تاریخ 30/7/1396 به افتخار بازنشستگی،نائل می‌شوید.

بدین وسیله از خدمات بی شائبه و ارزشمند‌ی که در طول خدمت، برای جلب رضای خداوند منان و تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی، مبذول داشته‌اید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. سلامتی و توفیق شما را از خدای بزرگ آرزومندم.

 

محمد جوروند

مدیر کل


تاریخ بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۶

ابلاغ بازنشستگی

به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوعیت سی سال خدمت صادقانه در دستگاه های دولتی و به موجب این ابلاغ، آقایان عبدالکریم آسوند، سید یونس موسـوی، مسعـود خلیلی و اصغـر قائد طاهری از کارکنان شاغل این اداره کل از تاریخ یکم آذرماه 1395 با افتخار بازنشستگی، نائل می‌گردید.

بدینوسیله از خدمات بی شائبه و ارزشمندی که در طول خدمت، جهت جلب رضای خداوند منان و تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی، مبذول داشته‌اید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماییم.

سلامتی و توفیق شما را از خدای بزرگ آرزومندیم.


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان