کارکنانشورای امر به معروف نهی از منکر

شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هفتم فروردین ماه با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء، تشکیل جلسه داد.
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۹:۰۹
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]