معرفیاداره امور فرهنگی و تبلیغاتکانون های مجاز آگهی و تبلیغات

لیست کانون های دارای مجوز با آدرس و شماره تلفن های جدید شهرستان اهواز

ردیف

مدیرمسئول

صاحب امتیاز

نام کانون

شماره مجوز

تاریخ مجوز

نوع فعالیت

تلفن و آدرس

فعال

نیمه فعال

1.                    

*حسین لطفی نیا

حسین لطفی نیا

شمیم

85126

7/3/85

-

*

2924025 و2232621 و 09166168867

اهواز خ فیلی – بین مولوی و خاقانی – ط 2 – پ 137

2.                    

سیما ضامنی

سیما ضامنی

تماشا

82067

20/3/82

-

*

09166121283 -  ف 2213540

اهواز خ نادری – بین کسری و محمدیان – پاساژ بهار – ط 3

3.                    

*محمدرضا جامعی

محمدرضا جامعی

بهنام فیلم

80029

12/6/80

*

-

3383646 و 3383346 و 09161110120  -  ف 3383346

اهواز کیانپارس خ 16 غربی ساختمان نظام پزشکی ط1 – واحد5 – پ2

4.                    

*جعفر جماره

جعفر جماره

جماره گرافیک

84105

2/6/84

*

-

9-2922678 و  09163320408  و  ف 2220756

اهواز – نادری – خ ادهم – پ 365

5.                    

*حکمت شکرریز

شهین زرگری

سرور

77013

9/4/79

*

-

2202600  و  2216846  و  09163138747

اهواز خ نادری بین گندمی و حق بین ساختمان فدایی ط 2

6.                    

*سوسن عطائیانپور

سوسن عطائیانپور

سعید

75009

20/12/75

*

-

ت2202350 ، 2217163 -  ف2212480 - 09161185972

اهواز خ آزادگان – جنب بیمارستان امام – مجتمع رستگار – ط 1 – پ 52

7.                    

*فرانک مرتضایی

فرانک مرتضایی

رنگین کمان

82058

26/4/82

-

*

2922714و2922746و09161118044  و  09163102305  و  09354988116

اهواز خ سعدی – کوچه عطارد – ساختمان علیرضا – ط1 – واحد1

8.                    

*شهروز اسراریان

شهروز اسراریان

نوژن

83091

12/8/83

-

*

2920292و09161135505  -  ف 2211772

اهواز خ نادری نبش خ مولوی پاساژ هدایت – ساختمان 145 ط 1 واحد3

9.                    

*احسان طاهریپور

احسان طاهری پور

اندیشه

82069

26/8/82

-

*

5512942  -  09163155095

اهواز آزادشهر – خ 3 فرهنگیان – پ 11

10.                 

*بهارک کریمی

بهارک کریمی

لاکومه

80039

10/9/80

-

*

09166131442 - 3378565

اهواز 24متری – مجتمع تجاری 120محمدی – ط2 – واحد 4

11.                 

*امید فخری زاده

امید فخری زاده

نشانه ها

80027

4/6/80

*

-

6-2230464و2229298و09166142364

اهواز 24متری – ساختمان رستگار1 – ط2

www.neshaneha.com

12.                 

*فروغ ایزدی

فروغ ایزدی

نشان برتر

84119

24/11/84

*

-

2224116و09163065519

اهواز خ نادری خ مسلم مجتمع معتبر ط 1

13.                 

*ارسلان تقیان دنیایی

ارسلان تقیان دنیایی

جلوه

82059

1/5/82

*

-

3739112و09131198430

اهواز نادری – نبش علم الهدی شمالی – روبروی ساختمان مروارید

14.                 

*سارا آرین نژاد

سارا آرین نژاد

آرشین اکسین

82057

24/2/82

*

-

09166182225 – 2212345 – 2923225 – 09355405522 – 2221263 - 09124800205

اهواز سی متری – کوچه جهرمی – پ 35

15.                 

*افسانه یزدانی سورجانی

افسانه یزدانی سورجانی

گستره

83092

12/8/83

*

-

2219450- 09166004967

اهواز – طالقانی – خ مسلم – پ 160

16.                 

*محمد نقاش

محمد نقاش

پیشرو

80040

20/9/80

*

-

09161185274 و 80-2235876 – 2235880

اهواز خ شریعتی – مقابل سینمافلسطین – کوچه جهرمی – پ 20

Pishro.info@gmail.com

17.                 

*سمانه سلطانی

سمانه سلطانی

کاکتوس

84115

1/10/84

*

-

1-2232740و09166012510

اهواز خ24 متری ساختمان علوی– ط2 – واحد19

18.                 

علیرضا جوادچاووشی

علیرضا جوادچاووشی

خانه هنر و صنعت

81047

3/10/81

-

*

2213929و2225559و09161117232

اهواز طالقانی – نبش خوانساری – ساختمان 845 – ط 2  - واحد4

19.                 

سیدمحسن صالحی

سیدمحسن صالحی

طراحان فردا

82051

18/3/82

*

-

2226330و09166144900

اهواز خ کافی – بین نظامی و فردوسی – پ48

20.                 

*عارف زبیدیان

عارف زبیدیان

طراحان گرافیک

82073

9/10/82

*

-

ت 3322564 ، 7-3337626 ، 09166121319 – 09366121319

اهواز کیانپارس –  خ چمران – بین الهام و سروش – مجتمع پل – ط3 – واحد5و6

21.                 

*سیدعلی محمد موسوی

سیدعلی محمد موسوی

شاهد

81045

13/8/81

*

-

09163155797 – 4441838

اهواز زیتون کارمندی – بین خ فروغ و صالح پور – پ94 – ط2

22.                 

*محمد نقوی

محمد نقوی

زیتون

84121

24/11/84

-

*

4-2237673و09166135086

اهواز خ آزادگان جنب بیمارستان امام- ساختمان رستگار- ط2 - واحد4

23.                 

غلامرضا علادی

غلامرضا علادی

فردوسی

84116

8/10/84

*

-

2234375و09166119762

اهواز خ نادری – مجتمع آرین

24.                 

محمدکاظم فلسفی

محمدکاظم فلسفی

نگاره

80035

30/8/80

*

-

2237136و09163113503

اهواز ـ 24 متری مجتمع رستگار 2 طبقه 2 واحد 5

25.                 

*سیدحسین حسینی کاکلکی

سیدحسین حسینی کاکلکی

هنر چاپ

82071

6/10/82

*

-

2218253و09161185688

اهواز طالقانی – خ مسلم – نبش غفاری – پ 172

26.                 

فرزاد بختیاری پور

ندا بختیاری پور

پیغام آوران جنوب

79023

22/12/79

-

*

09166124674 – 09166198957 – 09388172059 -13الی2236512

اهواز – سی متری –خ وکیلی -  ساختمان سلیمان زاده – ط1- واحد11

27.                 

*قاسم عباس زاده

قاسم عباس زاده

سپید

81042

27/3/81

-

*

3913420و09161135418

اهواز چهارشیر – شهرک صنعتی ش1 – خ2

28.                 

*سحر عماری

سحر عماری

جوان

84109

24/7/84

*

-

2230527و5-2921084 – 09166166740

اهواز خ نادری خ نظامی پاساژنظامی – واحد20

29.                 

*نرگسناظمینیا

نرگس ناظمی نیا

نقش خیال

83096

11/9/83

*

-

3331281و09166121281

اهواز امانیه – خ لقمان – روبروی سازمان تبلیغات اسلامی – پ 50

30.                 

عارف سعودی

عارف سعودی

فاضل جم

77014

9/4/79

*

-

2215959و2220681 و 09166053069

اهواز خ نادری بین خسروی و نظامی ساختمان آلومینیومی ط3 ش2

31.                 

*سارا مزین

سارا مزین

نقشینه

82055

1/4/82

-

*

2221499 و 09166127298

اهواز خ طالقانی – نبش نظامی – طبقه فوقانی فروشگاه شنل قرمزی – پ 208

32.                 

*مسعود بزیان

مسعود بزیان

یسنا

84099

18/2/84

*

-

09166129003 و 2235939 و 2231451

اهواز خ نادری ساختمان کارون ط 4

33.                 

عبدالجلیلنیسی

آزاده غافلی

نقش رنگ

84103

26/3/84

-

*

2235950و09166113796

اهواز خ کاوه بین مسلم و شریعتی مجتمع غلامیان پ296 – ط 2 –  واحد 5

34.                 

مهران انجیل زاده

فرزانه بهورزپورهندیجانی

پیام رسا

84101

27/2/84

-

*

2235941

اهواز خ کاوه بین شریعتی و مسلم ساختمان غلامیان

35.                 

*مه لقا کلاه کج

مه لقا کلاه کج

خورشید

83094

19/8/83

-

*

2232408 – 2921841 – 09163130666

اهواز خ طالقانی خ غفاری بین سی متری و خاقانی – مجتمع تیراژه – واحد 4

36.                 

فاطمه شیخی

فاطمه شیخی

مربع آبی

82052

18/3/82

-

*

09166060826 – 2233872 – 09166060890

37.                 

فرزاد موسوی

فرزاد موسوی

پارسیان

79015

9/4/79

*

-

ت2221219 ، 2213202 ، 09166165154، 09169186975

اهواز فلکه شهدا ساختمان 1001- ط2 – پ1

38.                 

سهراب کاکاوند

سهراب کاکاوند

سهراب

84111

18/8/84

*

-

2235810و09166163591

اهواز- خ 24متری – رستگار 1 – پ 43

39.                 

میترا شلاهی

میترا شلاهی

مه نگار

84118

26/11/84

*

-

3335682و09166012386

اهواز-امانیه – خ منصفی – جنب بنیادشهید – ساختمان شمس – طبقه 3

40.                 

سعید محمدی وکیل

سعید محمدی وکیل

سارا

84100

26/2/84

*

-

2230249  ،  2221661  ،  1-2232330و09166146368 -  09175444464 -  09365287760  -  4446675

اهواز میدان شهدا – ساختمان 1001

info@saradesinging.com    www.saradesinging.com

41.                 

حسین غفاری

حسین غفاری

عصر هنر

85120

25/4/85

*

-

2235223  -  2236223

اهواز خ نادری – مجتمع کارون – ط 2 مهندسی – واحد 10

42.                 

بهنام یارزاده دهکردی

بهنام یارزاده دهکردی

امیرکبیر

85131

12/7/85

*

-

09163096327

اهواز در حال جابجایی

43.                 

عبدالعظیم عیدیزاه

عبدالعظیم عیدیزاه

یاد یاران

85128

3/4/85

*

-

اهواز-خ شهیدادهم نبش خ کاوه شرقی جنب مسجد خمینی شهریها

44.                 

کامبیز بهادری

کامبیز بهادری

کامیار بهادر

84122

11/3/84

*

-

09163114947 – 2922048 - 2213070

اهواز خ آزادگان–جنب بیمارستان امام– ساختمان رستگار 1 – ط 3 – واحد36

45.                 

کوروش نیک محمدی

کوروش نیک محمدی

کیانا

83082

5/5/83

*

-

09163134510

اهواز خ طالقانی خ مسلم نبش کاوه پ 20 – ط 1 – واحد 2

46.                 

مرتضی کسایی

مرتضی کسایی

ایده

83083

4/6/83

-

*

اهواز – خ نادری – نبش مولوی – پ 238

47.                 

خداداد شوراب

خداداد شوراب

اهورا

81046

13/9/81

 

*

 

-

3335596و3335154و0916611440

اهواز امانیه خ دز – روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی – پ 97

48.                 

*محمدعادل حمیدی

محمدعادل حمیدی

کوکب جنوب

80028

4/6/80

*

-

2234748– 09161115039

اهواز خ آزادگان مجتمع رستگار ط 3 واحد 41

49.                 

شرکت تبلیغاتی کاروکسین

محمود خواجه موگهی

کاروکسین

74003

1/9/74

*

-

ت 2225308 ، 09163111783 – ف2229812

اهواز طالقانی خ فیلی بین مسلم و سعدی پ 54

50.                 

*نسرین کیماسی

تورج موری

مرصاد

79018

9/4/79

-

*

ت 2233347 – 2202600 –09163116232- ف 2216846

اهواز 24متری – نبش کوچه بیمارستان شهید رجایی – روبروی پالازموکت

51.                 

منصور کلاه کج

منصور کلاه کج

سبز گرافیک

75010

20/12/75

*

-

ت2221631 – ف 2218245

اهواز خ نادری نبش آزادگان ساختمان کیارسی ط2-پ8

52.                 

*مریم سوری

مریم سوری

فانوس خیال

85142

29/11/85

*

-

09163148206 -  7 – 2922775

اهواز – 24 متری – مجتمع تجاری ساحل – ط 4 – واحد1

53.                 

محسن پسندیده

محسن پسندیده

جام جم

85141

24/11/85

*

-

2213752و09166033536

اهواز – خ کاوه – بین شریعتی و خاقانی – پاساژفتحی – ط 2 – واحد 7

54.                 

شهرام ملک نیا

شهرام ملک نیا

ایوار

85149

9/11/85

*

-

09166003729 – 2237442 -46 - 09121335722

اهواز – فرهنگ شهر- خ انتظام1 – مجتمع ایوارافلاک – ط3- واحد5 -پ4

55.                 

شهرام فرجی نیا

شهرام فرجی نیا

آریانا

85147

7/12/85

*

-

09166050295 و 3331287

اهواز – امانیه – میدان راه آهن – خ خجسته – ط 2 پاپیون – واحد3

56.                 

*محسن جباری

محسن جباری

فارابی

79017

30/3/79

*

-

ت2202580 ، 2202560 ، 09161114650

اهواز خ آزادگان جنب بیمارستان امام(ره) مجتمع رستگار 1 – ط 1 – پ 56

57.                 

بهنام خمیسی

بهنام خمیسی

مداد جادو

81044

6/8/81

*

-

2920532

اهواز – خ شریعتی – خ بهار – پ 88

58.                 

*حسین سعده

حسین سعده

عرفان

81049

15/11/81

*

-

ت 9-2922488  -  09168091044

اهواز – 24 متری – روبروی پالاز موکت – پ 471 – ط 3

59.                 

عادل مطیری

عادل مطیری

شایان

86152

20/10/86

*

-

2219238و09163124583

اهواز – بلوارپاسداران- خ زیتون –ساختمان الما – ط1

60.                 

جان بریمی

جان بریمی

یاسین گرافیک

83090

14/7/83

*

-

09169137416

اهواز – کیانپارس – بین خ 18و19غربی – طبقه فوقانی بنگاه معاملاتی مرو

61.                 

محمد دیندار

محمد دیندار

سروش جهانی

87159

28/6/86

*

-

09166151934

اهواز – زیتون کارمندی – خ حجت – پ 130

62.                 

فخرالدین وکیل زاده ابراهیمی

فخرالدین وکیل زاده ابراهیمی

فریاد خوزستان

86151

12/12/86

*

-

2216281و09161185238

اهواز – خ 24 متری – خ شهید مصطفایی – روبروی مدرسه راهنمایی حکیم – پ  18 – ط 2

63.                 

مینا طالبی زاده

مینا طالبی زاده

موج گرافیک

87158

26/6/86

*

-

2215677

اهواز – خ فیلی – بین شریعتی و مسلم – پ 97

64.                 

میثم قبیتی

فرزاد قبیتی

پاسارگاد

87162

3/9/86

*

-

2921833 و 2232373

اهواز – نادری – نبش نظامی – جنب بانک صادرات- طبقه فوقانی –پ 2/760

65.                 

*نیما قنبرپور

نیما قنبرپور

هونام

8617242

5/10/86

*

-

09359875585 – 2217512

اهواز – 24متری – نبش بیمارستان امام – ساختمان رستگار1 – ط1-واحد51

66.                 

زهرا احمدی

عزیز سرخی پور

بازتاب

8687170

6/9/86

*

-

اهواز – طالقانی – نبش حافظ – ساختمان 101 - ط 1

67.                 

فروزان قصدیان

فروزان قصدیان

انتخاب

8716828

29/9/86

*

-

2921455 و 3333960 و (فکس) 3338596 و 09123073673

اهواز – کیانپارس – سروش غربی – ابتدای فاز2 – پ 50

68.                 

*سحر رحیمی

سحر رحیمی

پارس نگاه

87157

25/9/86

*

-

2202373   -   2227074 –   3- 09168115001

اهواز –  خ آزادگان – بین شمخانی و نبی ئی – مجتمع پان

69.                 

*عباس برون

عباس برون

شهرمن

87161

16/11/86

*

-

ت 3335705  -  09163080184

اهواز – امانیه – خ منصفی – مجتمع تجاری شمس – ط 2 – پ5

70.                 

سمیرا انسان

سمیرا انسان

آویژه

86155

28/9/86

*

-

09166021371 و 3379706

اهواز – کیانپارس – بین خ 1و2 غربی – ساختمان کتیبه

71.                 

*فاطمه نجفی

فاطمه نجفی

نقش نور

87165

12/9/86

*

-

09166110041 – 09163154043 -  3386908

اهواز –  24متری – خ شریف زاده – ساختمان شمخانی – طبقه 2- واحد5

72.                 

الهام رعنا

الهام رعنا

ارژنگ

864635

19/3/86

*

-

2235939

اهواز – خ نادری – ساختمان کارون – ط4

73.                 

مرتضی عیسوندقلعه خلیلی

مرتضی عیسوندقلعه خلیلی

ویشنو

873773

4/3/87

*

-

2920188  -  09169114076

اهواز – 24متری – خ نظام وفا – بین رستگار و مصطفایی – پاساژمحمدی – پ34

74.                 

ارسلان جعفری شهنی

ارسلان جعفری شهنی

صبا گرافیک

873775

4/3/87

*

-

09161186083 – 3924557 - 3924558

اهواز – کیانپارس – خ 11 شرقی – پ 78 – ط 3

75.                 

علی پیمانیان

علی پیمانیان

گرافیک علی

873779

4/3/87

*

-

اهواز – 24متری – نبش خ رستگار – جنب پالازموکت – ط1

76.                 

مهدی نیسی پور

نرگس پشم فروش

رسا نگار

873781

4/3/87

*

-

2224485 - 09166143726

اهواز – 24متری – خ نظام وفا – بین رستگار و مصطفایی – پاساژمحمدی – ط1

77.                 

داریوش آرمات

داریوش آرمات

آرمان

873754

4/3/87

*

-

3330200  -  09163112405

اهواز – امانیه – خ سقراط – پ 41

Arman_Kanoon@yahoo.com

78.                 

محمدرضا کرامت

لادن کرامت

نگارستان

873752

4/3/87

*

-

اهواز  - کمپانی – بین سیروس و مهربند – کوچه 6متری – پ8

79.                 

مونس خلیلی سامانی

مونس خلیلی سامانی

سهیل

875294

27/3/87

*

-

اهواز – نادری – خ خاقانی – مجتمع بهار – ط 1 – واحد 32

80.                 

*الهام نوروزی نسب

الهام نوروزی نسب

فراگستر

8618306

20/10/86

*

-

09166024299 – 09166023791 - 2235116

اهواز – نادری – کوچه نجفی – ساختمان سامان – ط3

81.                 

*سپیده رامهرمزی

کاوه رستم پور

سینا

873574

1/3/87

*

-

2223436 – 09163132310 -  09169210260

اهواز – 24متری – جنب بانک سپه مرکزی – ساختمان علوی 1 – ط4 – واحد11

82.                 

فرزاد تامرادی

فرزاد تامرادی

خرداد

872173

15/2/87

*

-

اهواز – نادری – خ نظامی جنوبی – پاساژ نظامی

83.                 

عباس ممتازان

سارا سیدنبیان

سیمرغ

876265

9/4/87

*

-

اهواز -  نادری – خ نظامی – پاساژ نظامی – ط 1 – واحد13

84.                 

الهام موسوی

الهام موسوی

دیدار

875240

27/3/87

*

-

اهواز – خ 24متری – نبش شریف زاده – ساختمان شمخانی – ط4 – واحد10

85.                 

ابراهیم ترابی زاده

ابراهیم ترابی زاده

کیهان

874947

23/3/87

*

-

اهواز – خ نظامی – بین نادری و کافی – مجتمع دزفولیان – ط1 – واحد1

86.                 

خالد لویمی

خالد لویمی

فن تصویر

87175

8/7/87

*

-

اهواز – خ 24متری – خ شریف زاده – مجتمع رستگار 2 – پ 83 – ط 2 – واحد2

87.                 

الهام جاسم نژاد

محمد اسدی نیا

ستاره

873614

1/3/87

*

-

اهواز – امانیه – خ انقلاب – خ سقراط

88.                 

یاشار مهرابی

یاشار مهرابی

نسیم خیال

87178

3/10/87

 

 

2217420 - 2213552

اهواز – نادری – خ فردوسی – پاساژ نظامی ط2

89.                 

فاضل عبیات

فاضل عبیات

اطهر

88830

5/2/88

 

 

09161116121 - 2213700

اهواز – خ 24متری –  نبش خ وفا – پشت سینما ساحل – پ193

Athar.agency@yahoo.com

90.                 

سعید رضایی مقدم

سعید رضایی مقدم

هنر ماندگار

88807

5/2/88

 

 

09163137196 - 2312622

اهواز – سی متری – بین طالقانی و وکیلی – جنب بانک ملی

91.                 

زهرا نریمسازاد

زهرا نریمسازاد

فردای روشن

88806

5/2/88

 

 

اهواز – بلوار پاسداران – نبش زیتون کارمندی – بین زمزم و زمرد – ساختمان ولیعصر – ط 3

92.                 

زهرا بیک زاده

زهرا بیک زاده

پرتو

88805

5/2/88

 

 

اهواز – کیان آباد – 18متری دوم – سمت راه آهن – پ 80

93.                 

محمد حریزاوی

محمد حریزاوی

آوا

88801

3/2/88

 

 

اهواز – اتوبان آیت اله بهبهانی – خ شریعتی – خ 5 – خ بازار – فلکه اول

94.                 

محمد احمدی بافنده

محمد احمدی بافنده

چشم انداز

8713699

5/8/87

*

-

2924337 – 2924338 – 09166178451 - 09163184992

اهواز – خ نادری – نبش مولوی (قنادان زاده شرقی)-ساختمان هدایت-ط2-واحد5

95.                 

پیمان جلالی

رقیه مزرعه فرد

موعود

882960

16/4/88

*

-

2239503 – 09166001493 - 09362869992

اهواز – نادری – مجتمع میلاد – طبقه 1 – انتهای راهرو

96.                 

رضا عدیلی پور

رضا عدیلی پور

سورنا

881154

16/2/88

 

 

09166005013

اهواز – 24متری – کوچه شریف زاده – ساختمان رستگار2 – ط2 – واحد8

97.                 

محمدرضا عظیمی

محمدرضا عظیمی

نورکوثر

85140

24/11/85

 

 

09161131295

اهواز – فلکه سه گوش – روبروی دانشکده ادبیات

98.                 

میلاد معصومی

میلاد معصومی

میلاد

884907

22/6/88

*

-

09166007553 – 3779335

اهواز –  کمپلو - خشایار –  بین خیابان ولیعصر و امیرکبیر – پلاک 7

99.                 

حسن عبودی مزرعه

آذر بوربهرامی

تین

884988

24/6/88

*

-

اهواز – 24متری – بین خ رضوی و شمخانی – ساختمان نگین – ط2 – واحد8

100.               

حامد حیدری

عباس مرمزی

بینا گرافیک

888511

6/11/88

*

-

2921096 – 09371630332 - 09166061595

اهواز – خ نادری – خ نظامی – بین نادری و کافی – پاساژ چوبند – پ 6

101.               

مرجان رحسینی

مرجان رحسینی

مارال

883023

20/4/88

*

-

اهواز – طالقانی – بین عطارد و طالقانی – ساختمان ژرف – ط 4 – واحد12

102.               

علی سلطانی تهرانی

علی سلطانی تهرانی

فتوگرافیک

886727

24/8/88

*

-

اهواز – امانیه – خ لقمان – بین خ دز و بوعلی – پلاک 26

103.               

عبدالحمید سنگتراش

ستاره سنگتراش

کتاب طلایی

884481

31/5/88

*

-

اهواز – کیانپارس – خ اشرفی – شماره 37

104.               

منصور تقی پوربیرگانی

منصورتقی پوربیرگانی

ماهان

87177

3/10/87

*

-

اهواز – خیابان وکیلی – نبش مسلم

105.               

کورش نیک محمدی

کورش نیک محمدی

پاییز طلایی

83082

5/5/83

*

-

1-2922030  -  09163134510 - ف 2922032

اهواز – خیابان طالقانی – خیابان مسلم – نبش کاوه – پ 200-ط1 – واحد2

106.               

محمد بناکار

محمد بناکار

نقش جهان

895740

20/7/89

*

-

اهواز – گلستان – خ اقبال – کوچه فرهنگ 2 – مجتمع امین – واحد 2

107.               

سیدعباس سیدجلالی

سیدعباس سیدجلالی

سیب سبز

895653

17/7/89

*

-

اهواز – زیتون کارمندی – بین خ فرشته و عباسی – طبقه فوقانی پلیس +10

108.               

مهدی امیدی نهرمیانی

مهدی امیدی نهرمیانی

باران

892632

26/3/89

*

-

اهواز – طالقانی – نبش خ نظری پور – پاساژ برق – ط2

109.               

سارا طاهری

سارا طاهری

ترنج گرافیک

889582

4/12/88

*

-

اهواز – کیان آباد – بلوار اروند – بین خ 12 و 13 سمت راه آهن

110.               

فرزانه عباسپور

فرزانه عباسپور

آسا

884889

21/6/88

*

-

3910376  - 09166044121

اهواز – کیانپارس – نبش 1 شرقی – بازار امام رضا – ط1 – واحد 6

111.               

شهلا نشایی

سحر سهیلی پور

صدرا

896328

5/8/89

*

-

اهواز – امانیه – نبش سقراط – ساختمان اقبال – طبقه 5 – واحد 18

112.               

عبدالمحمد منصورزاده

عبدالمحمد منصورزاده

نیلوفر آبی

887821

12/10/88

*

-

09161110761

اهواز – میدان شهداء – طبقه سوم – ساختمان رعنا

113.               

ایمان ستایش نیا

ایمان ستایش نیا

نیمرخ

 

 

 

 

اهواز – خ شریعتی – بین رودکی و رازی – پاساژ فرجادی

114.               

نوید شعبانی

نوید شعبانی

گل سرخ

 

 

 

 

اهواز – کیانپارس – نبش 13 شرقی – ط 1 و واحد 3

115.               

روح ا... قربانی نژآد

روح ا... قربانی نژاد

ارشک

899102

19/11/89

*

-

اهواز – سی متری – خ وکیلی – ساختمان سلیمان زاده – واحد9 – ط2

116.               

حسین جوانمردزاده

حسین جوانمردزاده

افق برتر

901594

2/3/90

*

-

09161134248  -  3362194

اهواز – کیانپارس – فلکه اول نبش پهلوان – جنب بانک صادرات – ط2 – پ92

117.               

عرش منجزی بختیاری

عرش منجزی بختیاری

نگاه اول

901992

16/3/90

*

-

اهواز – کیانپارس – خ 8 شرقی – مجتمع جاودانه – ط4 – واحد13

118.               

مرجان تامرادی بابایی

مرجان تامرادی بابایی

مهزیار

902397

28/3/90

*

-

اهواز – پادادشهر – خ 10 – مجتمع تجاری هیراد –ط2 – پ235

119.               

احمد یوسف آقلی

احمد یوسف آقلی

ایرانیان

904297

23/5/90

*

-

اهواز – نادری – خ مسلم – مجتمع کسری – ط5 – واحد17

120.               

علی حمیدی

علی حمیدی

گامی نو

904435

30/5/90

*

-

اهواز – 24متری – روبروی باغ معین – ساختمان احمدی – واحد 4

121.               

محمد امین سعیدی

محمد امین سعیدی

شاخص

904930

26/6/90

*

-

اهواز – 24متری – خ نشاط – ساختمان نشاط – ط4 – واحد12

122.               

مهدی صالحه

مرضیه شعرباف

انعکاس هنر

904771

16/6/90

*

-

09163112801

اهواز – 24متری – روبروی خ شمخانی – مجتمع شهیل پور- ط2- واحد4

123.               

مستانه مرید

مستانه مرید

ماهور

904948

26/6/90

*

-

اهواز – 24متری – بین رستگار و مصطفایی – خ نظام وفا – روبروی مرکز مشاوره – پ 34 – ط 3