اطلاعیه، فراخوان و مناقصهمناقصاتآگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری

 

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نظر دارد در اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده یک آیین نامه اجرایی بند م تبصره 3 بودجه سال 93 کل کشور نسبت به واگذاری تعدادی از فضاهای فرهنگی و هنری خود با حفظ کاربری مربوطه به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ، اقدام نماید.واگذاری مراکز طبق اجاره بهای پایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین پرداخت کلیه هزینه های جاری و حامل های انرژی ( آب ، برق، گاز) می باشد.

دریافت اسناد صرفا با تقاضای کتبی و ارائه مدارک شناسایی برای افراد حقیقی و مجوز فعالیت مورد تایید برای افراد حقوقی از تاریخ  18/1/94   الی 23/1/94   امکان پذیر است.

  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:    30/1/94                                  

  تاریخ بازگشایی:31/1/94 ساعت 10 صبح در محل ساختمان مرکزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

تضمین شرکت درمزایده  مطابق جدول ذیل و  می بایست  به یکی از صورتهای زیر تهیه شود :

الف-ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان  

 ب - واریز وجه نقد به شماره حساب 2172612201004 سپرده عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

آدرس : امانیه – خیابان فلسطین – اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان . واحد حقوقی و قراردادها

  تلفن 33333094-33333095 (061) داخلی  153

توضیحات:

 برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد اجاره سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه به صورت ضمانتنامه بانکی به عنوان حسن اجرای قرارداد به این اداره کل تسلیم نماید

مزایده با حضور حداقل دو شرکت کننده برگزار می گردد.

مدت اجاره

نشانی

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال)

جمع متوسط هزینه های آب ،برق ، گاز در یک سال

 (بر ریال)

مبلغ اجاره تعیین شده بر پایه نظر کارشناسان رسمی برای یک سال

(بر ریال)

 

 

عنوان محل

 

 

ردیف

 

یک سال

محدوده شرق کارون بلوار شهید فهمیده جنب فروشگاه رفاه

72/000/000

421/000/000

720/000/000

 

 

طبقه همکف موزه هنرهای معاصر اهواز

 

1

یک سال

بلوار قدس جنب پارک شهید سبحانی

54/000/000

80/000/000

540/000/000

 

تالار آفتاب اهواز

 

 

2

یک سال

کوی آل صافی خیابان علامه بالاتر از کارخانه یخ

26/400/000

40/000/000

264/000/000

 

 

تالار آیینه اهواز

 

3

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶