فراخوان

ششمین جشنواره ادبیات داستانی استان خوزستان

اهواز ـ  14 اسفندماه  1393

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز و انجمن قلم شهرزاد آن شهرستان، با استعانت از درگاه خداوند، در راستای تعالی هنر و  بازتاب نگاه خلاقانه و موشکافانه تر هنرمندان عرصهی شعر و ادبیات، درنظر  دارد  به منظور ایجاد فضایی مناسب برای شناخت، معرفی و تجلیل از استعدادها و ظرفیت های داستانی در استان، ششمین جشنواره ی ادبیات داستانی خوزستان را برگزار نماید.  

 

موضوع: 

موضوع آثار، آزاد می­باشد.

 

شرایط همایش: 

این جشنواره با گستره­ی استانی برگزار می­شود.

آثار شرکت کنندگان در 2 رده­ی سنّی زیر  16 سال (بخش نوجوان) و بالای 16 سال (بخش بزرگسال) داوری خواهد شد.

نویسندگان باید آثار خود را در یک طرف کاغذ A4 و به صورت تایپ شده ارسال نمایند.

نویسندگان می­توانند حداکثر 3 داستان کوتاه به دبیرخانه­ی جشنواره ارسال کنند. 

به آثاری که پس از مهلت ارسال اثر، به دبیرخانه برسد،  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آثار رسیده به دبیرخانه برگشت داده نخواهد شد.

جشنواره برای استفاده از آثار رسیده، در بولتن، کتاب و سایت جشنواره آزاد می­باشد.

نویسندگان می­توانند آثار خود را از طریق پست، دورنگار و یا نشانی اینترنتی به دبیرخانه­ی جشنواره ارسال نمایند.

 

گاه­شمار:                               

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه : 30    بهمن­ماه      1393

زمــــان بــرگــــزاری : 14  اسفندماه     1393

 

آدرس دبیرخانه: 

اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، جنب کتابخانه­ی شهید رجایی،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، واحد ادبی (اتاق 162).

کدپستی: 13175ـ61336

تلفن : 95 ـ 33333094  (داخلی 176)     //         فاکس :  33360604

نشانی اینترنتی: hhadabiat@gmail.com 


 فرم شرکت ششمین جشنواره­ی ادبیات داستانی استان خوزستان  

اهواز ـ 14  اسفندماه  1393

 

1) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی......................................// نام پدر............................// متولد........./......../...........// کد ملی  .............................. / شهرستان................................// 

 

2) تعداد آثار: .....................      

 نام آثار:………............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3) مختصری از سوابق ادبی

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

4)  نشانی پستی:.............................................................................................................................................................

نشانی اینترنتی: .......................................................................................................................................................................

تلفن­ همراه: ..................................../    تلفن ثابت: ...................................                                                               

 

                                                                      تاریخ و  امضاء