اطلاعیه، فراخوان و مناقصهاطلاعیه هاتشکیل شورای فرهنگی و هنری جوانان

تشکیل شورای فرهنگی و هنری جوانان

اطلاعیه:

تشکیل شورای فرهنگی و هنری جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

به منظور اعتلاء، ترویج و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه با هدف برنامه ریزی و بررسی اولویت های فرهنگی و هنری و چالش های پیش رو، در راستای اهداف توسعه فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضرورت شناسایی نخبگان، فعالان و اندیشمندان در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها، سلایق، تجربیات فرهیختگان استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نظر دارد شورای فرهنگی و هنری جوانان در استان را تشکیل دهد.

لذا از کلیه جوانان فعال در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری دعوت می شود رزومه کاری و مشخصات خود را تا پایان آذرماه 1394 به آدرس الکترونیک ذیل ارسال نمایند.

آدرس الکترونیک: khz@farhang.gov.ir


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶