اطلاعیه، فراخوان و مناقصهاطلاعیه هاانتخابات نماینده مدیران مسئول

فراخوان مدیران مسئول مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری

انتخابات نماینده مدیران مسئول

در پانزدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

 

در اجرای تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات، از مدیران مسئول محترم مطبوعات،خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری دارای مجوز دعوت می‌شود برای انتخاب نماینده خود در پانزدهمین دوره هیأت نظارت برمطبوعات و خبرگزاری‌ها، در جلسه‌ای که در ساعت 14 روز سه شنبه ششم آبان ماه امسال در محل تالار وحدت واقع در خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می‌شود؛ شرکت نمایند.

خاطرنشان می‌شود: مدیران مسئولی که نامزد نمایندگی برای این دوره هیأت نظارت می‌باشند؛ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23 مهر فرصت دارند تقاضای کتبی خود را به همراه خلاصه‌ای از سوابق مطبوعاتی و اجرایی (حداکثر در یک صفحه A4) به انضمام یک قطعه عکس 4×3 جدید و تصویر کارت مدیرمسئولی، به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها به نشانی تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان هشتم ـ پلاک 15 دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات تحویل نمایند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵