• مراکز تهیه و تکثیر و تولید آثار صوتی ( استودیوصدابرداری )