بانک های اطلاعات تخصصیگروه‌های نمایشی پروانه‌دار استان خوزستان

گروه‌های نمایشی پروانه‌دار استان خوزستان

-نام گروه: جوانه

سرپرست: منوچهر بهارلویی برده شاهی

سطح:ب|-

شهر: اهواز

1.       مجید     گراوندیان            بازیگر

2.       مسعود    دهقان زاده           نمایشنامه نویس

3.       مهدی     باجی      بازیگر

4.       سیامک   توانگرزاده             بازیگر

5.       ایوب      ازاداندیش            بازیگر

6.       علیرضا    برین      گروه موسیقی

7.       منوچهر   بهارلویی برده شاهی            کارگردان

2-نام گروه: تئاتر شهر خرمشهر

سرپرست: حسین ذوالفقاری

سطح: ب|+2

شهر: خرمشهر

1.       فواد        رابحی     کارگردان

2.       حسین    ذوالفقاری             نمایشنامه نویس

3.       سیده شهلا           موسوی   بازیگر

4.       مسلم      باوی       بازیگر

5.       حمید     بقایی      بازیگر

6.       امیر        باقریان    بازیگر

7.       رضا        ذاکری     بازیگر

8.       سید محمد حسین مرعشی پور          گروه موسیقی

9.       مریم      مرادی     طراح لباس

3-نام گروه: آرتا

سرپرست: عبدالعظیم سبزقبا

سطح: ب|+2

شهر: دزفول

1.       محمدحسین         طهماسبی دزفولی   کارگردان

2.       علی محمد           خاجونی بازیگر

3.       مولا       یکتامهر   بازیگر

4.       محمدحسین         ناجی فرد             نمایشنامه نویس

5.       محمدحسین         رجول دزفولی        بازیگر

6.       عبدالعظیم           سبزقبا    بازیگر

7.       مجمد     قمر زاده بازیگر

8.       عبدالحمید           نور آبادی             طراح لباس

9.       عبدالکریم            ملکی      گریمور

4-نام گروه: پارسیان

سرپرست: حمید رضا سالاروند

سطح: ب|+2

شهر: اهواز

1.       سید یوسف          موسوی   نمایشنامه نویس

2.       قاسم      مطوری   بازیگر

3.       عزیز       زنگنه     بازیگر

4.       محمد رضا           بهارستانی            گروه موسیقی

5.       کامبیز    بهادری    بازیگر

6.       محمود    بهرامی    بازیگر

7.       فرشاد     افرا         سایر گرایش‌ها

8.       علی اکبر             پشم فروش           بازیگر

9.       حمید رضا            سالاروند کارگردان

 

 

5-نام گروه: زهور

سرپرست: سید صادق فاضلی

سطح: الف|-

شهر: اهواز

1.       محمد     قشقایی جمالپور     کارگردان

2.       سید صادق           فاضلی    نمایشنامه نویس

3.       حمید     زاهدنمازی            بازیگر

4.       احسان    عباسی    بازیگر

5.       قاسم      مالکی     بازیگر

6.       سعید     نگراوی    بازیگر

7.       مجتبی    اعزازی    بازیگر

8.       سیده سارا            فاضلی    گروه موسیقی

9.       جلیل     خیطان   طراح صحنه

6-نام گروه: آزادگان

 سرپرست: حسین محمدی

سطح: الف|-

شهر: اهواز

1.       سعید     بهروزی   کارگردان

2.       عبدالرضا             حیاتی     نمایشنامه نویس

3.       عبدالامیر             بیت سوده            بازیگر

4.       مهدی     صفی آبادی          بازیگر

5.       اتابک      انوری      بازیگر

6.       سیاوش   طیب طاهر           بازیگر

7.       غلامعلی طاهری    بازیگر

8.       حسین    حاتمی    طراح صحنه

9.       کرمعلی   دینارونی سایر گرایش‌ها

 

7 -نام گروه: سلاسل

سرپرست: خلیل ضرغامپور

سطح: ج|+4

شهر: شوشتر

1.       خلیل     ضرغامپور             کارگردان

2.       رضا        خادم سید الشهدا   نمایشنامه نویس

3.       علی       عرب زاده شاه ولی بازیگر

4.       فرامرز     انصاری نیا            بازیگر

5.       غلامرضا رمضانی   بازیگر

6.       محمد رضا           موسوی زاده          بازیگر

7.       سعید     عرب زاده             بازیگر

8.       محمد علی           قاسم زاده             دراماتورژ

9.       حسن     نارنج پور             سایر گرایش‌ها

8 -نام گروه: آئین مردم

سرپرست: مصطفی بوعذار

سطح: ج|-

شهر: اهواز

1.       مصطفی بوعذار            کارگردان

2.       خسرو مرادی کوزری      سایر گرایش‌ها

3.       بهمن تقی پور بازیگر

4.       معصومه عمودی           بازیگر

5.       سیدجلال حسینی        بازیگر

 

9 -نام گروه: بچه های ایرونی

سرپرست: بردیا آریان فر

سطح: ب|-

شهر: شوش

1.       بردیا      آریان فر کارگردان

2.       بهرام      آریان فر نمایشنامه نویس

3.       اسماء      ارجمندیان           بازیگر

4.       مهدی     کریم پور             بازیگر

5.       علی       نیسی     بازیگر

6.       الهام       صوفی     بازیگر

7.       محمد     کریم پور             طراح صحنه

 

 

10 -نام گروه: منگشت

سرپرست: محمد رضا صفاران

سطح: ب|-1

شهر: باغملک

1.     محمد رضا    صفاران    کارگردان

2.     فرخ            بک زاهدی           بازیگر

3.     مجتبی        مقدم      بازیگر

4.     یونس          مرادی هزاروند       بازیگر

5.     حجت اله     صفاران    بازیگر

6.     ناهید          ملائی     طراح پوستر و بروشور

 

11-نام گروه: هدی

 سرپرست: عبدالمحمد نعناکار

سطح: ج|+1

شهر: دزفول

1.       عبدالمحمد          نعناکار    کارگردان

2.       محمد     نادر پور   بازیگر

3.       مهنوش   بلیان      بازیگر

4.       محمدصادق          اکبرنژاد   بازیگر

5.       غلام حسین          پورمقدسیان         سایر گرایش‌ها

6.       احمد      نعناکار    نمایشنامه نویس

 

 

12 -نام گروه: الغدیر خرمشهر

سرپرست: عبدالحلیم تقلبی

سطح: ب|-

شهر: خرمشهر

1.       عبداله    حلیات    کارگردان

2.       کریم      عساکره   سایر گرایش‌ها

3.       حسین    پوریده    بازیگر

4.       رضا        وثوقی     بازیگر

5.       علی       یالی زاده             بازیگر

6.       عادل      غضبان    بازیگر

7.       عبدالحلیم            تقلبی     نمایشنامه نویس

 

13 -نام گروه: تب

سرپرست: آرش ساربان

سطح: ب|-

شهر: اهواز

1.       ساسان    ریاحی پور            بازیگر

2.       فاطمه     نژادنیلی بازیگر

3.       کوروش   بهراد      گروه موسیقی

4.       آرش      سهرابی   کارگردان

5.       آرش      ساربان    بازیگر

6.       مهرداد    بهراد      نمایشنامه نویس

7.       مژگان     جهان آرا بازیگر

14 -نام گروه: سایه سار

سرپرست: عبدالحسین رسته خاک

سطح:ج|+2

شهر: شوش دانیال

1.       عبدالحسین           رسته خاک           کارگردان

2.       مصطفی    عمله      بازیگر

3.       فرزاد        پارسا نژاد             بازیگر

4.       سیده لیلا هاشمی نژاد الوار     بازیگر

5.       هادی       مهدوی نیا            بازیگر

6.       هلیا         الیاسی    دراماتورژ

7.       ایمان       دیناروند نمایشنامه نویس

15-نام گروه: قاب کوچک

سرپرست: سروش مداح

سطح: ب|-

شهر: دزفول

1.       سروش    مداح      کارگردان

2.       سعید     گل گل   نمایشنامه نویس

3.       مهدی     شریفی    بازیگر

4.       فاطمه     صیاح طرفی          بازیگر

5.       علیرضا    مهدویان پور         بازیگر

6.       امیر        گل گل   بازیگر

7.       ایزد        ایروانی    دستیار کارگردان

16-نام گروه: صوت الغریب

سرپرست: ناجی عباسی نیا

سطح: ب|-

شهر: شوش

1.       ناجی      عباسی نیا            کارگردان

2.       محمود    بالویی     نمایشنامه نویس

3.       آمنه       نیسی     بازیگر

4.       سیده آیدا            تفاخ       بازیگر

5.       فریح      سرخه     بازیگر

6.       ناجی      کثیر       سایر گرایش‌ها

7.       محمدعلی            کرملاچعب           بازیگر

 

 

 

 

 

 

17-نام گروه: تیرداد

سرپرست: هادی شجاعی

سطح: ب|-

شهر: بهبهان

1.       هادی      شجاعی   کارگردان

2.       مرضیه    شجاعی   بازیگر

3.       سارا       گرایمی   بازیگر

4.       یاسین    پارسامنش            بازیگر

5.       محمود    ممتازان   سایر گرایش‌ها

6.       حجت اله             تجلی      نمایشنامه نویس

7.       مالک      قره غانی بازیگر

 

 

18-نام گروه: ناب

سرپرست: ساسان شکوریان

سطح: ب|-

شهر: بهبهان

1.       ساسان    شکوریان             کارگردان

2.       اباذر       محمدحسنی         نمایشنامه نویس

3.       جهانشاد زراعت پیشه         بازیگر

4.       اورانوس   شرافت    بازیگر

5.       سیداسماعیل        سخایی   بازیگر

6.       غلامرضا عبداله زاده           بازیگر

7.       سیدمحمدحسن     ربیعی     طراح صحنه

 

 

 

 

19-نام گروه: شهر اهواز

سرپرست: حسن سلیمی فر

سطح: ب|-

شهر: اهواز

1.       علی اصغر            شادروان کارگردان

2.       معصومه پیریان    بازیگر

3.       سید منصور          ناصری    نمایشنامه نویس

4.       محسن    توکل      بازیگر

5.       حسن     سلیمی فر            بازیگر

6.       نعمت     نعمتی    بازیگر

7.       عبدالمجید           حیاتی     مترجم

 

20-نام گروه: اندیشه شهرستان شوش

سرپرست: عباس کرم الهی

سطح: ب|-

شهر: شوش دانیال

1.       عباس     کرم الهی             کارگردان

2.       میلاد      دیناروند بازیگر

3.       کاظم      شوهانی   بازیگر

4.       مصطفی کرمی بالنجانی      بازیگر

5.       مهدی     کشاورز    بازیگر

6.       جنان      پورمنصوری          طراح صحنه

7.       فاطمه     مولایی    نمایشنامه نویس

 

 

 

 

 

21-نام گروه: شاپرک

سرپرست: عبدالرضا صفا مهر

سطح: ج|-

شهر: دزفول

1.       عبدالرضا             صفا مهر کارگردان

2.       عبدالحسین          صنیعی   بازیگر

3.       عبدالرضا             رابطی     بازیگر

4.       لیلا        آرین فر   سایر گرایش‌ها

5.       عبدالکریم            محمدعلی پاره چی             بازیگر

22-نام گروه: نقطه

سرپرست: مهدی عبدالشاهزاده کوتیانی

سطح: ج|-

شهر: دزفول

1.       مهدی     عبدالشاهزاده کوتیانی          بازیگر

2.       میلاد      پاک سرشت         بازیگر

3.       حمید     کوچک کوتیانی     بازیگر

4.       آزاده       رئیسی    کارگردان

5.       ستار       رشنو      گریمور

 

23 -نام گروه: نور

سرپرست: علی درفش

سطح: ج|-

شهر: شادگان

1.       علی       درفش     کارگردان

2.       خلیل     آمله       بازیگر

3.       سیدعدنان           طاهری موسوی      دستیار کارگردان

4.       هاشم      عساکره   بازیگر

5.       علی       البونعیم   بازیگر

24 -نام گروه: فدک

سرپرست: ساسان مددی کاهکش

سطح: ج|-

شهر: شوشتر

1.       ساسان    مددی کاهکش      کارگردان

2.       محمود    نارنج پور             بازیگر

3.       مهسا      عباسپور بازیگر

4.       روح الله   محمدی بازیگر

5.       افسانه     سوزنگر   سایر گرایش‌ها

25 -نام گروه: شکوفه

سرپرست: علی سودانی

سطح: ج|-

شهر: سوسنگرد

1.       علی       سودانی   کارگردان

2.       مریم      فرهی      سایر گرایش‌ها

3.       ناصر       سواری    بازیگر

4.       احمد      جلالی     بازیگر

5.       امیر        نگراوی    بازیگر

26-نام گروه: نمایش سنتی شوش

سرپرست: صادق اسماعیلی فر

سطح: ج|-

شهر: شوش دانیال ع

1.       رضا        طاهری شوشی       کارگردان

2.       صادق     اسماعیلی فر         دراماتورژ

3.       علیرضا    دیناروندی            بازیگر

4.       علی       طاهری شوش        بازیگر

5.       مهدی     یاسینی   بازیگر

 

27 -نام گروه: الغدیر

سرپرست: خسرو شبیبی

سطح: ج|-

شهر: دشت آزادگان

1.       خسرو     شبیبی    کارگردان

2.       مصطفی شبیبی    بازیگر

3.       سعید     زرگانی مفرد         بازیگر

4.       محمد     سعیدی   بازیگر

5.       مرتضی    شبیبی    سایر گرایش‌ها

28 -نام گروه: شمایل شوشتر

سرپرست: حمید بهداروندی

سطح: ج|-

شهر: شوشتر

1.       حمید     بهداروندی            کارگردان

2.       محمد     گله ملکی            بازیگر

3.       محمد     اسدی     بازیگر

4.       فاطمه     بهداروندزاده          بازیگر

5.       احمد      نجوایی    سایر گرایش‌ها

29-نام گروه: مهتاب شوش

سرپرست: حسین یلالی

سطح: ج|-

شهر: شوش

1.       رحیم      سپهوند   کارگردان

2.       علی رحم             حاجیوندالیاسی      دراماتورژ

3.       امیر        لالوند     بازیگر

4.       توفیق     چنانی     بازیگر

5.       حسین    یلالی      بازیگر

 

30 -نام گروه: میثاق

سرپرست: علیرضا زراعت کار زاده

سطح: ج|-

شهر: شوشتر

           

1.       علیرضا    زراعت کار زاده      کارگردان

2.       حسین    نجف زاده             بازیگر

3.       محمود    نجف زاده             بازیگر

4.       سید حبیب          موسوی   بازیگر

5.       زهرا       موفق      سایر گرایش‌ها

31- نام گروه: شمایل

سرپرست: عبدالهادی الجرف

سطح: ج|-

شهر: دشت آزادگان

1.       عبدالهادی            الجرف    کارگردان

2.       مصطفی زهرونی   بازیگر

3.       سحر      الجرف    بازیگر

4.       عباس     زایرپور عباسی       بازیگر

5.       راحیل     مینوسرشت          طراح صحنه

32-نام گروه: جنة الحسین

سرپرست: محمد حیدری اصل

سطح: ج|-

شهر: شوش دانیال

1.       احمد      خدادادی کارگردان

2.       حیدر      عبدالهی بازیگر

3.       محمد     دیناروند بازیگر

4.       محمد     کعب عمیر           دستیار کارگردان

5.       محمد     حیدری اصل         بازیگر

33-نام گروه: نگاه

سرپرست: رضا حویزاوی

سطح: ج|-

شهر: سوسنگرد

1.       رضا        حویزاوی کارگردان

2.       افشین     مشایخی بازیگر

3.       محمد     زبیدات اصل         بازیگر

4.       محمد     سعدی    بازیگر

5.       معصومه فریسات   طراح صحنه

34-نام گروه: بامداد

سرپرست: حسین قنوات امانی

سطح: ج|-

شهر: بهبهان

1.       حسین    قنوات امانی          کارگردان

2.       سیدبهاءالدین        سید       بازیگر

3.       حسین    بنائی      بازیگر

4.       فاطمه     اسماعیل پور         بازیگر

5.       عباس     برگ       سایر گرایش‌ها

 

35 -نام گروه: ایزد

سرپرست: بهاره پور افشار

سطح: ج|-

شهر: اغاجاری

1.       مرتضی    امینی پور             کارگردان

2.       بهاره      پور افشار             بازیگر

3.       مصطفی تمیمی پور           بازیگر

4.       سحر      ملحانی   بازیگر

5.       مینا       ملحانی   دستیار کارگردان

 

 

 

36-نام گروه: ناگهان

سرپرست: حمید طالبی طادی

سطح: ب|-

شهر: آبادان

1.       حمید     طالبی طادی         کارگردان

2.       پیام       پارسافر   نمایشنامه نویس

3.       یوسف     زقور زاده بازیگر

4.       سهیلا     ره گشای             بازیگر

5.       امیر        جوشقانی             بازیگر

6.       فرید       باب المراد            بازیگر

7.       مجید     طالبی طادی         دستیار کارگردان

 

37-نام گروه: دیگرآبادان

سرپرست: شهرام پورعسکر

سطح: ج|-

شهر: خوزستان

1.       علی       عباسیه   کارگردان

2.       احمد      دشتی     بازیگر

3.       شهرام     پورعسکر             بازیگر

4.       حسین    فرخزاده   دراماتورژ

5.       الهام       چاسبی   بازیگر

38-نام گروه: باران آبادان

سرپرست: مهدی پرویش

سطح: ب|-

شهر: آبادان

1.       فرشید    قنبری     کارگردان

2.       مهدی     پرویش    نمایشنامه نویس

3.       محسن    نیکویی   بازیگر

4.       مهدی     گازری     بازیگر

5.       فرشید    رودباری   بازیگر

6.       فاطمه     علیپور گم یک      طراح صحنه

7.       مسعود    سهیم پور معرفی    بازیگر

 

39-آفتاب خوزستان

سرپرست: محمد یاقوت پور

سطح: ب|-

شهر: اندیمشک

1.       مجید صادپاپی      کارگردان

2.       اسماعیل فیروزی سنگری      نمایشنامه نویس

3.       محمد جعفری       بازیگر

4.       هوشنگ ضیائی پور بازیگر

5.       محسن عرب زاده محمدی     سایر گرایش‌ها

6.       حجت اسلامی پور   بازیگر

7.       محمد یاقوت پور    بازیگر

 

 

 

 

 

40-نام گروه: طلوع

سرپرست: امین پورمند

سطح: ج

شهر: اندیمشک

 

1.       امین پورمند         کارگردان

2.       فروغ جلالی          بازیگر

3.       محمد مهرپویان     بازیگر

4.       محراب مقدم         بازیگر

5.       امید پورمند          طراح پوستر و بروشور

 

41 -نام گروه: رهای ماهشهر

سرپرست: دانیال سیاحی

سطح: ب|-

شهر: بندر ماهشهر

1.       دانیال     سیاحی   کارگردان

2.       کاظم      وفادار شوشتری      نمایشنامه نویس

3.       امین       کاکولکی بازیگر

4.       معصومه قنواتی     بازیگر

5.       نگار       درخشان بازیگر

6.       مصطفی عبادی    بازیگر

7.       الهام       عسکراوی             دستیار کارگردان

42- نام گروه: پلاک هفت

سرپرست: حسین کارگر

سطح: ب|-

شهر: بندر ماهشهر

 

1.       حسین کارگر  کارگردان

2.       مژده خیاط سلیقه         بازیگر

3.       محمد علی میناوی       بازیگر

4.       مهدی شریفی  نمایشنامه نویس

5.       علی امیرزاده   سایر گرایش‌ها

6.       احمد طاهرپور ثامری     بازیگر

7.       یحیی باوی     بازیگر

43-نام گروه: خدام الزهرا س

سرپرست: پیمان ترکاشوند

سطح: ج|-

شهر: کارون

1.       عقیل            نواصری   بازیگر

2.       علی             حاتمی    بازیگر

3.       عباس           ناصری    بازیگر

4.       فاطمه           نواصری   طراح لباس

5.       پیمان           ترکاشوند             کارگردان

 

 

44-نام گروه: خورشید اروند

سرپرست: امیرحسین افتخارپذیرائی

سطح: ج|-

شهر: آبادان

1.       امیرحسین            افتخارپذیرائی        کارگردان

2.       محمد     بهرامی یاراحمدی   دستیار کارگردان

3.       محمد رضا           چوپان    بازیگر

4.       محبوبه   ضیائی    بازیگر

5.       سحر      مقدم      بازیگر

45-نام گروه: ستاک

سرپرست: علی حیدری

سطح: ب|-

شهر: آبادان

1.       علی       حیدری   کارگردان

2.       طاهر      نیک آزاد             بازیگر

3.       زینب      حقیقت   بازیگر

4.       طیبه      نیک آزاد             نمایشنامه نویس

5.       علی       عیدی شیخ رباط    بازیگر

6.       بهنام      کاوه       دستیار کارگردان

7.       مسعود    زبیدی    بازیگر

46-نام گروه: اری ترین

سرپرست: مهدی آشوغ

سطح: ج|-

شهر: اندیمشک

1.       مهدی     آشوغ      کارگردان

2.       محسن    خدادادی بازیگر

3.       سارا       المشعل   بازیگر

4.       شکوفه    جودکی   بازیگر

5.       آرش      خوشنام   گروه موسیقی

 

 

 

47-نام گروه: ایستگاه

سرپرست: شبنم زیرک قشقایی

سطح: ب|-

شهر: آبادان

1.       شبنم      زیرک قشقایی       کارگردان

2.       محمدرضا            قاسمی    نمایشنامه نویس

3.       نازی       جمعی    بازیگر

4.       زهرا       مهنایی    بازیگر

5.       احمدرضا             شجاعی   بازیگر

6.       دریا       زیرک قشقایی       بازیگر

7.       پریسا     دشتی گوهری       طراح صحنه

 

48-نام گروه: ایران زمین

سرپرست: راضیه دشت گلی

سطح: ج|+2

شهر: شوشتر

1.       مجید     بهداری    کارگردان

2.       لیلا        حسینی   نمایشنامه نویس

3.       رضا        صباغی    بازیگر

4.       سمیه     امیدی     بازیگر

5.       لیلا        محمدی بازیگر

6.       محمدرضا            غلام علی             بازیگر

7.       حمزه      محمدی گروه موسیقی

 

نام گروه: اشراق

سرپرست: توفیق مرجانی

سطح:ج|-

شهر:اهواز

1.       سیده مریم قریشیان فر  بازیگر

2.       فیصل زرگانی بازیگر

3.       عباس متقیازهیری اصل بازیگر

4.       توفیق مرجانی             سایر گرایش‌ها

5.       هادی ناصری   کارگردان