تماس با ماپست الکترونیکی دستگاه

   

ردیف

عنوان

ایمیل

1

پژوهشی

Pajohesh.khz@farhangmail.ir

2

فرهنگ عمومی

farhangomomi.khz@farhangmail.ir

3

ارزیابی عملکرد

arzyabi.khz@farhangmail.ir

4

امور بانوان

banovan.khz@farhangmail.ir

5

حراست

herasat.khz@farhangmail.ir

6

طرح و برنامه

tarhbarname.khz@farhangmail.ir

7

معاونت قرآنی

quran.khz@farhangmail.ir

8

مدیر کل

modir.khz@farhangmail.ir

9

آی.تی

it.khz@farhangmail.ir

10

معاونت فرهنگی

farhangi.khz@farhangmail.ir

11

معاونت هنری

honari.khz@farhangmail.ir

12

امور مالی

mali.khz@farhangmail.ir

13

ذیحسابی

zihesabi.khz@farhangmail.ir

14

انجمن مفاخر

mafakher.khz@farhangmail.ir

15

روابط عمومی

ershad.khz@farhangmail.ir

16

مدیریت پرتال

info.khz@farhangmail.ir

ردیف

عنوان

ایمیل

1

شهرستان شوش

Shush.khz@farhangmail.ir

2

شهرستان شوشتر

shushtar.khz@farhangmail.ir

3

شهرستان امیدیه

omidiyeh.khz@farhangmail.ir

4

شهرستان مسجدسلیمان

masjedsoleyman.khz@farhangmail.ir

5

شهرستان گتوند

gotvand.khz@farhangmail.ir

6

شهرستان هندیجان

hendijan.khz@farhangmail.ir

7

شهرستان لالی

lali.khz@farhangmail.ir

8

شهرستان هویزه

hoveyzeh.khz@farhangmail.ir

9

شهرستان رامشیر

ramshir.khz@farhangmail.ir

10

شهرستان کارون

karun.khz@farhangmail.ir

11

شهرستان حمیدیه

hamidiyeh.khz@farhangmail.ir

12

شهرستان باوی

bavi.khz@farhangmail.ir

13

شهرستان هفتکل

haftkel.khz@farhangmail.ir

14

شهرستان اندیکا

andika.khz@farhangmail.ir

15

شهرستان آبادان

abadan.khz@farhangmail.ir

16

شهرستان آقاجاری

aghajari.khz@farhangmail.ir

17

شهرستان اهواز

ahvaz.khz@farhangmail.ir

18

شهرستان ماهشهر

mahshahr.khz@farhangmail.ir

19

شهرستان اندیمشک

andimeshk.khz@farhangmail.ir

20

شهرستان ایذه

izeh.khz@farhangmail.ir

21

شهرستان باغملک

baghmalek.khz@farhangmail.ir

22

شهرستان بهبهان

behbahan.khz@farhangmail.ir

23

شهرستان دزفول

dezfol.khz@farhangmail.ir

24

شهرستان رامهرمز

ramhormoz.khz@farhangmail.ir

25

شهرستان سوسنگرد

susangerd.khz@farhangmail.ir

26

شهرستان خرمشهر

khorramshahr.khz@farhangmail.ir

27

شهرستان شادگان

shadegan.khz@farhangmail.ir