آرشیو بریده جراید

بایگانی 1400

تیر(1)
خرداد(9)
اردیبهشت(9)

بایگانی 1397

بهمن(38)
دی(30)
آذر(54)
آبان(37)
مهر(25)
شهریور(13)
مرداد(43)
تیر(28)
خرداد(43)
اردیبهشت(35)
فروردین(8)

بایگانی 1396

اسفند(50)
بهمن(72)
دی(16)
آذر(35)
آبان(8)
مهر(20)
شهریور(18)
مرداد(31)
تیر(18)
خرداد(30)
اردیبهشت(21)
فروردین(9)

بایگانی 1395

آذر(4)
آبان(7)
مهر(20)
شهریور(10)
مرداد(5)
اردیبهشت(3)

بایگانی 1394

مرداد(3)
خرداد(9)

بایگانی 1393

اسفند(26)
دی(19)
آذر(31)
آبان(17)
مرداد(46)
تیر(100)
خرداد(35)
اردیبهشت(31)
فروردین(8)

بایگانی 1392

اسفند(14)
بهمن(23)
دی(13)
آذر(15)
آبان(7)
شهریور(4)
مرداد(23)
تیر(34)
خرداد(18)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی 1391

شهریور(38)
مرداد(4)
تیر(26)
خرداد(56)

بایگانی 1390

اسفند(8)

بریده جراید

تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در مسجدسلیمان [ روزنامه های خوزستان - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
رسانه ها مقابل جنگ رسانه ای دشمن نقش آفرینی کنند [ روزنامه های خوزستان - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
13 نمایش به رپرتوار استان راه یافت [ روزنامه های خوزستان - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
فعالیت های تئاتر خوزستان آغاز می شود [ روزنامه های خوزستان - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
راه یابی 13 نمایش خیابانی به رپرتوار [ روزنامه های خوزستان - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
پس از زبان [ روزنامه های خوزستان - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ]
ششمین جشنواره شعر خلیج فارس [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
پرداخت تسهیلات بانکی [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
سرود های شبکه کودک [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
مسابقه کتابخوانی نماز [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
مسابقه کتابخوانی نماز [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
آثار بخش صحنه ای جشنواره عربی [ روزنامه های خوزستان - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
پویش خبر خوش [ روزنامه های خوزستان - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
شعر خلیج فارس [ روزنامه های خوزستان - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
سینمایی [ روزنامه های خوزستان - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
97/11 [ روزنامه های خوزستان - ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ]