بزرگ بن شهریار ( ناخدای رامهرمزی )

فراخوان همایش بزرگداشت

بزرگ بن شهریار ( ناخدای رامهرمزی ) دریانورد نامدار قرن 4 هجری

با استعانت از خداوند تبارک و تعالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز در نظر دارد همایش بزرگداشت بزرگ شهریار (ناخدای رامهرمزی) دریانورد نام آور قرن 4 هجری 10 میلادی را برگزار نمایند.

لذا بدینوسیله از تمامی مققین، صاحب نظران و علاقمندان که مایل به ارائه مقاله و شرکت در این همایش می باشند، درخواست می شود فرم مخصوص ثبت نام و نیز خلاصه مقالات خود را تا پایان آذر ماه سال جاری به نشانی دفتر همایش ارسال نمایند.

محورهای پژوهشی همایش:

الف: زندگی و شخصیت بزرگ بن شهریار رامهرمزی

ب: اوضاع سیاسی، فرهنگی دوران بزرگ شهریار

ج: دریانوردی در قرن 4 هجری

د: اهمیت و جایگاه ویژه کتاب عجائب الهند اثر بزرگ بن شهریار

 

فرم ثبت نام

نام و نام خانوادگی:......................... رشته تحصیلی........................... عنوان شغل ........................ محل خدمت ....................نشانی ............................................................................ ایمیل .......................................................شماره تماس ........................................

تقاضای شرکت با ارائه مقاله ....   بدون ارئه مقاله .... در همایش بزرگداشت بن شهریار را دارم.

عنوان مقاله:

فارسی .... عربی....

 

امضاء شرکت کننده: