• شرایط لازم جهت درخواست الکترونیکی

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره در استان خوزستان

·         تابعیتجمهوری اسلامی ایران

·         مهجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

·         نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و برخورداری از حسن شهرت

·         انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

·         نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

·         داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مرجع ذیربط

·         دارا بودن 25 سال برای افراد متاهل و 27 سال سن برای افراد مجرد

·         صلاحیت علمی یا تخصصی یا تجارب کافی با موضوع فعالیت

·         داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص اداره کل استان

·         داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی

 

راهنمایی لازم برای درخواست الکترونیکی

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره در استان خوزستان

·    تکمیل فرم الکترونیکی درخواست (مرحله اول) مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره و دریافت کد رهگیری(این کد برای پیگیری های بعدی مورد نیاز می باشد)

·    انتخاب یک مورد از موضوع فعالیتهای پیشنهادی برای متقاضیان موسسات تک منظوره (دریافت فایل موضوع فعالیتها)

·    ارسال تصویر اسکن شده از تمام صفحات شناسنامه، عکس سه در چهار، تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم، تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معدل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) و ارسال از طریق فرم الکترونیکی

 

-         زمان تقریبی انجام فرآیند ( به غیر از استعلام از سایر دستگاهها) در این دستگاه: 30 روز

-         زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها: 90 روز

-          پل ارتباطی برای راهنمایی بیشتر با کارشناس مربوطه:

مراحل لازم جهت دریافت مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره در استان

1-     تکمیل فرم شماره (1) و تاییدیه از سوی کارشناس مربوطه مبنی بر صلاحیت دریافت مجوز موسسه فرهنگی هنری تک منظوره ( در صورت تایید به مرحله بعد بروید )

2-     دریافت درخواست گواهی ( عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه ) از دبیرخانه اداره کل جهت انجام مراحل اداری

3-     تکمیل فرم شماره (2)

4-     تکمیل اساسنامه موسسه در سه نسخه

5-     دریافت مجوز فعالیت برای مدت یک سال

درخواست الکترونیکی مجوز تاسیس موسسه فرهنگی تک منظوره
مشخصات فردی:
نام: *  
نام خانوادگی: *  
نام پدر: *  
تاریخ تولد: *  
ش شناسنامه: *  
شماره ملی: *  
نام مستعار: *  
مدرک تحصیلی: *  
دین: *  
نظام وظیفه:
رشته تحصیلی: *  
سال اخذمدرک: *  
محل اخذ مدرک: *  
وضعیت تاهل:
نشانی:
   
شغل فعلی:
   
شغل قبلی:
   
خلاصه سوابق شغلی: ( منظور فعالیت دارای قرارداد می باشد و به ازاری آن حق الزحمه دریافت می شود.)
   
خلاصه فعالیتهای فرهنگی و یا هنری:
   
محصولات و تولیدات فرهنگی و هنری:
   
تخصص ها یا مهارت ها:
   
خلاصه فعالیتهای اجتماعی:
   
توضیحات بیشتر (در صورت نیاز):
   
اسکن مدارک لازم:
تمام صفحات شناسنامه: *  
عکس 3 در 4: *  
کارت پایان خدمت یا معافیت: *  
آخرین مدرک تحصیلی: *  
مشخصات تکمیل کننده فرم:
نام و نام خانوادگی: *  
تاریخ تکمیل فرم: *  

* = ضروری