• ابلاغ بازنشستگی

به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوعیت سی سال خدمت صادقانه در دستگاه های دولتی و به موجب این ابلاغ، آقایان عبدالکریم آسوند، سید یونس موسـوی، مسعـود خلیلی و اصغـر قائد طاهری از کارکنان شاغل این اداره کل از تاریخ یکم آذرماه 1395 با افتخار بازنشستگی، نائل می‌گردید.

بدینوسیله از خدمات بی شائبه و ارزشمندی که در طول خدمت، جهت جلب رضای خداوند منان و تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی، مبذول داشته‌اید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماییم.

سلامتی و توفیق شما را از خدای بزرگ آرزومندیم.


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان